Samsung Live Assistant

První prémiová online podpora, která se na Vás umí i hezky usmát :-)

Služba je určena pro prémiové produkty Galaxy S8/S8+, S9/S9+, Note8 a QLED TV.
Zažijte nový rozměr zákaznické péče bez hranic. Samsung Live Assistant Vám v interaktivním videohovoru osobně poradí s jakýmkoliv nastavením Vašeho Samsung přístroje.


Naši poradci:

Poradci jsou dostupní každý pracovní den v čase 08:00 až 18:00 hodin. Pokud si chcete zarezervovat videohovor na konkrétní čas, vyberte si termín.


Informujeme Vás, že tento hovor bude pro zvýšení kvality služeb zaznamenán. Pro bližší informace o zpracovávání Vašich osobních údajů klikněte zde. Případně můžete navštívit internetové stránky http://www.samsung.com/cz/info/privacy/.


Rezervace konkrétního termínu videohovoru


Rezervace konkrétního termínu videohovoru


a) Na displeji Vašeho mobilního telefonu stiskněte klávesy *#06#
b) Informace je napsána na originální krabičce Vašeho zařízení
a) SN je uvedeno na štítku ze zadní strany Vašeho televizoru.
b) Pro zjištění SN vstupte do menu Vašeho televizoru, následně zvolte "Podpora/Kontaktovat podpora samsung" a zde je Vaše SN uvedeno.

„Informujeme Vás, že tento hovor bude pro zvýšení kvality služeb zaznamenán. Pro bližší informace o zpracovávání Vašich osobních údajů klikněte zde. Případně můžete navštívit internetové stránky http://www.samsung.com/cz/info/privacy/. Po skončení rozhovoru s agentem Vás požádáme o chvíli strpení a hodnocení daného hovoru."


- souhlas se zpracováním osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM

OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Beru tímto na vědomí zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, obrazový a zvukový záznam komunikace s pracovníkem a IMEI číslo mobilního telefonu („Osobní údaje“) společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 289 87 322, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 („Samsung CZ“), jako správcem Osobních údajů za účelem identifikace a oprávnění zákazníka využít službu „LiveShop Customer Journey, Samsung Live Assistant“ („Služba“) a spojení s operátorem Služby. 

 

Dále tímto uděluji souhlas se zpracováním Osobních údajů společností Samsung CZ a společností Samsung Electronics (UK) Limited, se sídlem Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Velká Británie, IČO: 03086621, zapsané v Anglii a Walesu („Samsung UK“), které budou jako správci zpracovávat mnou poskytnuté Osobní údaje za účelem:

 

marketingu, tj. nabízení obchodu a služeb správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů,

 

a to na dobu 3 let nebo do odvolání souhlasu.

 

Dále beru na vědomí, že Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím společnostem:

 

jako zpracovateli / zpracovatelům nebo dalším zpracovatelům pověřeným správcem, např. osobám, které správci poskytují služby v oblasti marketingu.

 

Zpracování Osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím elektronického systému. Osobní údaje budou uchovávány v elektronických databázích, ve kterých budou zpracovávány pro výše uvedené účely. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k Osobním údajům podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“), právo na opravu Osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, jakož i další práva stanovená Zákonem o ochraně osobních údajů. Jsem si vědom/a skutečnosti, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, a že svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů provedené před odvoláním tohoto souhlasu. V případě pochybností je možné se obrátit na společnost Samsung nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, obrazový a zvukový záznam komunikace s pracovníkem a IMEI číslo mobilního telefonu („Osobní údaje“) společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 („Samsung CZ“) a společností Samsung Electronics (UK) Limited, se sídlem Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Velká Británie, IČO: 03086621, zapsané v Anglii a Walesu („Samsung UK“), které budou jako správci zpracovávat mnou poskytnuté Osobní údaje za účelem:

 

průzkumu spokojenosti se službou společnosti Samsung „LiveShop Customer Journey, Samsung Live Assistant („Služba“), zejména kontaktování uživatelů Služby, sběr dat pro průzkum spokojenosti zákazníků a průzkumu trhu v souvislosti se spokojeností s výše uvedenou Službou společnosti Samsung CZ,

 

a to na dobu 3 let nebo do odvolání souhlasu.

 

Dále beru na vědomí, že Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím společnostem:

 

jako zpracovateli / zpracovatelům nebo dalším zpracovatelům pověřeným správcem, např. osobám, které správci poskytují služby v oblasti marketingu.

 

Zpracování Osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím elektronického systému. Osobní údaje budou uchovávány v elektronických databázích, ve kterých budou zpracovávány pro výše uvedené účely. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k Osobním údajům podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“), právo na opravu Osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, jakož i další práva stanovená Zákonem o ochraně osobních údajů. Jsem si vědom/a skutečnosti, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, a že svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů provedené před odvoláním tohoto souhlasu. V případě pochybností je možné se obrátit na společnost Samsung nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.