Samsung Live Assistant

První prémiová online podpora, která se na Vás umí i hezky usmát :-)

Interaktivní zákaznická podpora pro chytré telefony Galaxy/Note a QLED TV.
Zažijte nový rozměr zákaznické péče bez hranic. Samsung Live Assistant Vám v interaktivním videohovoru osobně poradí s jakýmkoliv nastavením Vašeho Samsung přístroje.


Naši poradci:

Poradci jsou dostupní každý pracovní den v čase 08:00 až 18:00 hodin (31.12.2018 do 14:00 hodin). Pokud si chcete zarezervovat videohovor na konkrétní čas, vyberte si termín.


Informujeme Vás, že tento hovor bude pro zvýšení kvality služeb zaznamenán. Pro bližší informace o zpracovávání Vašich osobních údajů klikněte zde. Případně můžete navštívit internetové stránky http://www.samsung.com/cz/info/privacy/.


Rezervace konkrétního termínu videohovoru


Rezervace konkrétního termínu videohovoru


a) Na displeji Vašeho mobilního telefonu stiskněte klávesy *#06#
b) Informace je napsána na originální krabičce Vašeho zařízení
a) SN je uvedeno na štítku ze zadní strany Vašeho televizoru.
b) Pro zjištění SN vstupte do menu Vašeho televizoru, následně zvolte "Podpora/Kontaktovat podpora samsung" a zde je Vaše SN uvedeno.

„Informujeme Vás, že tento hovor bude pro zvýšení kvality služeb zaznamenán. Pro bližší informace o zpracovávání Vašich osobních údajů klikněte zde. Případně můžete navštívit internetové stránky http://www.samsung.com/cz/info/privacy/. Po skončení rozhovoru s agentem Vás požádáme o chvíli strpení a hodnocení daného hovoru."


- souhlas se zpracováním osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 („Samsung CZ“) zpracovává jako správce Vaše osobní údaje.

Společnost Samsung CZ může zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely:

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán písemně na uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu dataprotection@samsung.com, zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však nebude dotčena.

Vaše osobní údaje a zejména informace týkající se zařízení Samsung může společnost Samsung CZ zpracovávat rovněž pro účely našich oprávněných zájmů, zejména dohled nad bezpečností prodaných produktů a zajištění kvality služeb.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že máte následující práva:

právo žádat omezení zpracování,

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Výkon svých práv můžete žádat prostřednictvím zaslání písemné žádosti na výše uvedenou adresu, e-mailem zaslaným na adresu dataprotection@samsung.com anebo prostřednictvím portálu GDPR Podpora http://www.samsung.com/cz/info/privacy/parking/.

Kromě uvedených společností, mohou být poskytnuté osobní údaje dále zpřístupněny dalším společnostem ze skupiny Samsung. V rámci zpřístupnění osobních údajů dalším společnostem z uvedené skupiny může docházet k předávání osobních údajů do třetí země, Korejské republiky, na základě standardních smluvních doložek.

Poskytnuté osobní údaje mohou být dále zpřístupněny společnostem zajišťujícím provoz call centra nebo jiných prostředků komunikace pro společnost Samsung nebo autorizovaným servisním centrům jako zpracovatelům nebo jako dalším zpracovatelům, a to pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění služeb. Dalšími příjemci mohou být oprávnění zaměstnanci společnosti Samsung CZ a její důvěryhodní poskytovatelé služeb.

Společnost Samsung je možné kontaktovat na uvedené adrese, případně na e-mailové adrese dataprotection@samsung.com. Rovněž je možné kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:

Samsung Electronics (UK) Limited

Data Protection Officer

Adresa: Samsung House, 1000 Hillswood Drive,

  Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Spojené království 

Email: dataprotection@samsung.com  

 

Další informace týkající se zpracování osobních údajů společností Samsung CZ jsou dostupné na adrese www.samsung.com/cz/info/privacy/.

Osobní údaje zpracovává jako správce také společnost Samsung Electronics (UK) Limited, se sídlem Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Velká Británie, reg. číslo: 03086621 („Samsung UK“), a to v rozsahu identifikační údaje, kontaktní údaje a informace týkající se zařízení Samsung. Společnost Samsung UK zpracovává uvedené osobní údaje pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.

Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung UK na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.

Další informace týkající se zpracování osobních údajů společností Samsung UK, včetně souvisejících práv a kontaktních údajů, jsou dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

Účel zpracování:

Marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků

Rozsah zpracovávaných údajů:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace týkající se zařízení Samsung

Osobní údaje pro tento účel zpracovává společnost Samsung CZ, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.

 

 

Účel zpracování:

Marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků

Rozsah zpracovávaných údajů:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace týkající se zařízení Samsung

Osobní údaje pro tento účel zpracovává společnost Samsung UK, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.

 

Tímto potvrzuji, že uděluji souhlas svobodně a byl jsem před jeho udělením informován o zpracování osobních údajů společností Samsung CZ, včetně souvisejících práv, na adrese www.samsung.com/cz/info/privacy/.. Rovněž potvrzuji, že jsem byl před udělením osobních údajů informován o zpracování osobních údajů, včetně souvisejících práv, společností Samsung UK na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.

 

Souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán písemně na adresách uvedených společností, tj. Samsung CZ nebo Samsung UK, nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu dataprotection@samsung.com. Takové odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů provedeného před odvoláním souhlasu. Pro další informace nebo v případě pochybností je možné obrátit se na společnosti Samsung CZ nebo Samsung UK prostřednictvím uvedené adresy nebo e-mailové adresy.