Samsung Live Assistant

Zažite nový rozmer zákazníckej starostlivosti. Naši asistenti Vám osobne poskytnú technickú podporu, pomoc s výberom, porovnaním, prípadne i s nákupom produktov prostredníctvom interaktívneho videohovoru.

Ako to funguje?

Vyberte si jedného z našich asistentov. Začnite videohovor kliknutím na tlačidlo Spojiť sa.

V prípade, že je vami vybratý agent zaneprázdnený či nedostupný, klepnite na Rezervovať.

Vyberte si dátum a čas videohovoru. Po vyplnení dotazníka obdržíte informačný email s odkazom.

Pre uskutočnenie videohovoru kliknite na odkaz v emaily. Hneď potom budete spojený s asistentom.

Spojte sa s našim asistentom prostredníctvom PC, tabletu či telefónu. Zvoliť môžete komunikáciu cez webkameru, chat a mikrofón. Nášho asistenta budete počuť a uvidíte vždy, a to bez ohľadu na to, aký spôsob komunikácie zvolíte.

Poradcovia sú dostupní každý pracovný deň v čase 08:00 až 18:00 hodiny (31.12. do 14:00 hodiny).


Informujeme Vás, že hovor bude pre zvýšenie kvality služieb zaznamenaný. Pre bližšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov kliknite tu. Poprípade môžete navštíviť internetové stránky http://www.samsung.com/cz/info/privacy/.


Rezervácia konkrétneho termínu videohovoru

a) Na displeji Vášho mobilného telefónu stlačte klávesu *#06#
b) Informácia je napísaná na originálnej krabičke Vášho zariadenia
a) SN je uvedené na štítku zo zadnej strany Vášho televízora.
b) Pre zistenie SN vstúpte do menu Vášho televízora, následne zvoľte "Podpora / Kontaktovať podpora samsung" a tu je Vaša SN uvedené.

Informujeme Vás, že tento hovor bude pre zvýšenie kvality a služieb zaznamenaný. Pre bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov kliknite tu. Prípadne môžete navštíviť internetové stránky http://www.samsung.com/sk/info/privacy/. Po skončení rozhovoru s agentom Vás požiadame o chvíľku strpenia a hodnotenia daného hovoru.


- súhlas so spracovaním osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B („Samsung SK“) spracúva ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje.

 

Spoločnosť Samsung SK môže spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

 

 

Osobné údaje sú spracúvané na účely:

 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný písomne na uvedené adrese alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu dataprotection@samsung.com, zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.

 

Vaše osobné údaje a najmä informácie týkajúce sa zariadenia Samsung môže spoločnosť Samsung SK spracúvať aj na účely našich oprávnených záujmov, najmä dozor nad bezpečnosťou predaných produktov a zaistenie kvality služieb.

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že máte nasledujúce práva:

 

 

Ďalej máte právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vaši konkrétnej situácie.

 

Výkon svojich práv môžete žiadať prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na vyššie uvedenú adresu, e-mailom zaslaným na adresu dataprotection@samsung.com alebo prostredníctvom portálu GDPR Podpora http://www.samsung.com/cz/info/privacy/parking/.

 

Okrem uvedených spoločností, môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej sprístupnené ďalším spoločnostiam zo skupiny Samsung. V rámci sprístupnenia osobných údajov ďalším spoločnostiam z uvedenej skupiny môže dochádzať k prenosu osobných údajov do tretej krajiny, Kórejskej republiky, na základe štandardných zmluvných doložiek.

 

Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené spoločnostiam zabezpečujúcim prevádzku call centra alebo iných prostriedkov komunikácie pre spoločnosť Samsung alebo autorizovaným servisným centrám ako sprostredkovateľom alebo ako ďalším sprostredkovateľom, a to len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie servisných služieb. Ďalšími príjemcami môžu byť oprávnení zamestnanci spoločnosti Samsung SK a jej dôveryhodní poskytovatelia služieb.

 

Spoločnosť Samsung je možné kontaktovať na uvedenej adrese, prípadne na e-mailovej adrese dataprotection@samsung.com. Rovnako je možné kontaktovať zodpovednú osobu na adrese:

Samsung Electronics (UK) Limited

Data Protection Officer

Adresa: Samsung House, 1000 Hillswood Drive,

  Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Spojené kráľovstvo

Email: dataprotection@samsung.com  

 

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung SK, vrátane súvisiacich práv, sú dostupné na adrese www.samsung.com/sk/info/privacy/..

 

Osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ aj spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg. Číslo: 03086621 ("Samsung UK"), a to v rozsahu identifikačné údaje, kontaktné údaje a informácie týkajúce sa zariadenia Samsung. Spoločnosť Samsung UK spracúva uvedené osobné údaje na marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielanie informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov.

 

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung UK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung UK, vrátane súvisiacich práv a kontaktov, sú dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

 

Účel spracúvania:

Marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb spoločnosti Samsung, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Rozsah spracúvaných údajov:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung

Osobné údaje na tento účel spracúva spoločnosť Samsung SK, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

 

 

Účel spracúvania:

Marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb spoločnosti Samsung, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Rozsah spracúvaných údajov:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung UK, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

 

Týmto potvrdzujem, že udeľujem súhlas slobodne a bol som pred jeho udelením informovaný o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Samsung SK, vrátane súvisiacich práv, na adrese www.samsung.com/sk/info/privacy/.. Taktiež potvrdzujem, že som bol pred poskytnutím osobných údajov informovaný o spracúvaní osobných údajov, vrátane súvisiacich práv, spoločnosťou Samsung UK na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.

 

Súhlas môže byť kedykoľvek bezplatne odvolaný písomne na adresách uvedených spoločností, tj. Samsung SK alebo Samsung UK, alebo prostredníctvom e‑mailu zaslaného na e-mailovú adresu dataprotection@samsung.com. Takéto odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonaného pred odvolaním súhlasu. Pre ďalšie informácie alebo v prípade pochybností je možné obrátiť sa na spoločnosti Samsung SK alebo Samsung UK prostredníctvom uvedenej adresy alebo e-mailovej adresy.